ТРАНЗИТ 5 / TRANSIT 5

06.10.2015 / вівторок

21:00 / Концертний зал ім. С. Людкевича / ТРАНЗИТ 5

Польсько-український ансамбль нової музики Neo Temporis Group

NeoQuartet/PL: Кароліна Пьонтковська-Новіцька, перша скрипка / Павел Капіца, друга скрипка / Міхал Маркєвіч, альт / Кшиштоф Павловський, віолончель

&

Ensemble Nostri Temporis/UA: Аріна Шапочкіна, флейта / Максим Коломієць, гобой / Дмитро Пашинський, кларнет / Артем Гордик, фагот

Сергій Логінов, валторна / Олексій Шмурак, фортепіано / Богдан Сегін, мистецький керівник

 

Ярослав Стоковський/PL, контрабас

Ґжеґож Вєрус/PL, дириґент

 

Павел Шиманський/PL/*1954/ Cztery utwory na kwartet smyczkowy (2013)

Олексій Шмурак/UA/*1986/ Лисиця для фортепіано і духового квінтету (2015)*

Павел Микєтин/PL/*1971/ Струнний квартет №2 (2006)

Алєксєй Наджаров/RU/*1983/ Голограма для квінтету (2008)

Максим Коломієць/UA/*1981/ Supremus для одинадцяти інструментів (2015)*

 

* - світова прем'єра

- вперше на Контрастах

Проект дофінансовано Міністерством культури і національної спадщини Республіки Польща в рамках програми Колекції - пріоритет Композиторські Замовлення, реалізованої Інститутом музики і танцю

За підтримки Інституту Адама Міцкевича та Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Реалізовано завдяки дофінансуванню міста Ґданськ в рамках Стипендії Культурного Міста Ґданськ

--------------------

21:00 / S. Lyudkevych Concert Hall / TRANSIT 5

Polish-Ukrainian New Music Ensemble Neo Temporis Group

NeoQuartet/PL: Karolina Piątkowska-Nowicka, 1st violin / Paweł Kapica, 2nd violin / Michał Markiewicz, viola / Krzysztof Pawłowski, cello

&

Ensemble Nostri Temporis/UA: Arina Shapochkina, flute / Maksym Kolomiiets, oboe / Dmytro Pashynsky, clarinet / Artem Gordyk, bassoon / Sergiy Loginov, French horn / Oleksii Shmurak, piano / Bohdan Sehin, artistic director

Jarosław Stokowski/PL, double bass

Grzegorz Wierus/PL, conductor

Paweł Szymański/PL/*1954/ Cztery utwory na kwartet smyczkowy (2013)

Oleksii Shmurak/UA/*1986/ Fox for piano and wind quintet (2015)*

Paweł Mykietyn/PL/*1971/ String quartet №2 (2006)

Alexey Nadjarov/RU/*1983/ Hologram for quintet (2008)

Maksym Kolomiiets/UA/*1981/ Supremus for eleven instruments (2015)*

 

* - World premiere

- for the first time on Contrasts

Project co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland within the programme Collections – the priority Composition Commissions implemented by the Institute of Music and Dance

With support from Adam Mickiewicz Institute and Polish Society of Authors and Composers ZaiKS

10.06.2015 | 21:00

2011 - 2022 © ENT - ensemble nostri temporis